Collection             Supposes Home
 
Chinese          English
 
 
    Contact Us
    Geographical Position
    Online Message
 
 
   
  Your present's position£ºHome > Contact Us
 
 
  Wuxi Double Elenphant Micro Fibre Material Co.,LTD £¨PVC Department£©
 
Address
  No. 135 Houzhai Middle Road, Hongshan Street, New District, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.China
Sales hot line
  +86-510-88993883   +86-510-88993888-8724
Facsimile
  +86-510-88993882
E-MAIL
  sxpvc@sxcxgf.com
Contact person
  Hua Xiafang (+86-013606180349) 
 
  Wuxi Double Elenphant Micro Fibre Material Co.,LTD £¨PU Department£©
 
Address
  No. 186 Houzhai Middle Road, Hongshan Street, New District, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.China
Sales hot line
  +86-510-88993883 £ +86-510-88993883-8331
Facsimile
  +86-510-88993885
E-MAIL
  sxpu@sxcxgf.com
Contact person
  Wang lixin (+86-013921128210)     Wu liang (+86-013861862991)   
  Zhao qilin (+86-013757903390)     Li wei (+86-015267373895)  
 
  Wuxi Double Elenphant Micro Fibre Material Co.,LTD (Microfiber Department)
 
Address
   No. 188 Houzhai Middle Road, Hongshan Street, New District, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.China
Sales hot line
  +86-510-88993883 £ +86-510-88993883-8710 8711
Facsimile
  +86-510-88997888
E-MAIL
  sxcx@sxcxgf.com
Contact person
   Gu shunqi (+86-015852835115)   Li xiangqian (+86-015251685517)  Zhao lingling (+86-013912358256)    
  Gu feifan (+86-013511654615)  Han Wei (+86-015312215968)  Chao hao (+86-018292001544)
 
  Wuxi Double Elenphant Micro Fibre Material Co.,LTD (Import & Export Department)
 
Address
 No. 186 Houzhai Middle Road, Hongshan Street, New District, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.China
Sales hot line
  +86-510-88993883 £ +86-510-88993883-8325 8718 8719
Facsimile
 +86-510-88993885   +86-510-88993889
E-MAIL
  sxwm@sxcxgf.com
Contact person
 Luo hongbing (+86-013806181738)   Sun mengling (+86-018795804368)   Li fuchang (+86-015716161892)
  Hu gangqi (+86-015195812899)   Qian wanhong (+86-018306110275) 
 
titanium screws,sae flange